BİNİCİLİK AKADEMİ
ATLI BİNİCİLİKKayıt Formu
Çağımızda modern yaşam gereği iyi bir eğitim uğruna çocuklar fiziksel ve zihinsel olarak yorgun düşerler. Derslerine konsantre olamayan, ödevlerini bitiremeyen, sorumluluk taşıyamayan bireyler haline dönüşürler. Alınan ek gıdaların yanı sıra, hareketsizlikte çocuklarımız için erken ergenlikle beraber, obazite sorununu da karşımıza çıkarmaktadır.
Bütün spor dallarında olduğu gibi atlı binicilikte de amaç,  uzman eğitmenlerin desteğiyle, doğru yaş guruplarına doğru antrenman  teknikleriyle , ailelere dolayısıyla  topluma sağlıklı bireyler kazandırmaktır.
At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için birçok yardım vardır. Bu yardımları uygulama çabası sırasında konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı toparlanır, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca çabuk davranmak gerekeceği için de çocuk çok kısa zaman sürecinde karar vermeyi, inisiyatif kullanmayı öğrenir. Bundan başka çocuk başladığı işi bitirmeye de konsantre olur. Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirecektir. Çocuk böylece başarının da tadını çıkarmaya başlayacaktır. Giderek sorumluluk duygusu da beraberinde yerleşir. Bir o kadar önemli diğer bir nokta da her ne kadar bireysel spor olarak görülse de binicilik sporu takım ruhunu geliştirmektedir. Çocuk böylece paylaşmayı da öğrenecektir.
Binicilik sporunda çocuklar atları ve arkadaşı olarak kabul eder. Hayvan sevgisinin çocuğun sosyalleşmesi adına çok faydası vardır.
 Bütün ileri ülkelerde olduğu gibi binicilik sporuna başlama yaşı 4 dür. 4-6 yaş arası çocuklara yaşları çok küçük olduğu için teknik binicilik eğitiminden çok animasyon ağırlıklı eğitim verilir Bu derslerde birinci planda hayvan sevgisi ve atla olan diyalogun geliştirilmesi amaçlanır. 6 yaştan sonra ise ince motor gelişiminin tamamlanması yani algılama ve uygulama yeteneğinin gelişmesi hedeflendiği için yavaş yavaş animasyon kısmı azaltılarak teknik eğitime ağırlık verilmeye başlanır. Türkiye’de 6-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı binicilik müsabakaları yapılmaktadır. Engel atlama ve at terbiyesi dallarında çocuklar öğrendiklerini gösterme fırsatını bulmaktadırlar. 
 
Atlı Binicilik eğitimlerimiz yaz kamplarımızla gerçekleştirilmektedir. Kamp dönem duyuruları  sitemiz üzerinden gerçekleştirilecektir.