BASKETBOL AKADEMİ
Neden Basketbol?Kayıt Formu

Çocuğun gelişim dönemleri içerisinde anatomik, fizyolojik ve psikolojik evreler vardır. Bu evreler çocuğun gelişim sırası ve basketbol çalışmalarında çok önemli aşamalardır.

Takım sporlarında başarmak için takım olabilmek gerekir. Bunun için takım bilinci, iş bölümü yapmak, paylaşmak, birlik olmak, planlı ve programlı çalışmak, organize olabilmek gibi kavramları ekibimizle birlikte öğrencilermize aşılamaktır. Bunun yanı sıra özellikle erken yaşta spora başlamanın getireceği alışkanlık, ileride yaşam boyu spora katılımın temellerini atacak, sağlıklı ve zinde bir bedenin kazanılmasına yardımcı olacak, gelecek yaşamlarında üretken ve mutlu bireyler olmalarını sağlayacaktır.

Çocuklarınızın bireysel mutluluk ve başarıları, yetişkin olduklarında mutlu bireylerin oluşturduğu huzurlu bir toplum meydana getirmeleri için sporu çocuklarınızın hayat tarzı haline getirin..