DANIŞMANLIK

Spor Hukuku

Spor son yıllarda başlıbaşına büyük bir endüstri haline gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak Spor Hukuku ortaya çıkmıştır ve halen gelişim göstermektedir. 

Spor Hukuku” olarak adlandırılmış olan hukuk disiplini hem özel hem da kamu hukuku ögeleri taşımaktadır; bu hali ile de hukukun çoğulluğuna örnek oluşturmaktadır. 
 
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) usul hükümlerini içeren “Kod”u ve içtihatları ile Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) nın “Kod” (Wada Code) u ve uygulamaları da  Spor Hukuku’nun en önemli kaynaklarıdır.Ülkemiz de son yıllarda gelişim gösteren spor hukuku; tüm spor branşlarında adaletli bir yarış ortamının sağlanması,sporu bir meslek olarak profesyonel şekilde icra edenlerin haklarının korunması ve sporun işvereni olan spor klüplerinin haklarının korunması amacına hizmet etmektedir.
 
Bu alanda, akademimiz bünyesindeki  oyuncuları gerek yerel gerekse de CAS vb. uluslarası organlar nezdinde temsil hizmeti sunacağız.
Ayrıca; A Akademi sporcuları,
- Profesyonel oyuncu sözleşmeleri
- Sporcu transferi ve ilgili konularda
- Menejerlik Sözleşmeleri
- Spor Kazalarından doğan hallerde tarafın temsili
- Sorumluluk halleri
- Spor ve Basın Hukukuna bağlı olarak doğan copyright haklarının ihlali ve korunması ile ilgili olarak hukuki ihtilaflar,
- Federasyon kararları ve uygulamalarına yönelik işlemler, itiraz ve başvuru yolları ile ilgili hukuki danışmanlık alacaklardır.
 
                                                                                   Av.E.Serdip DOKUMACI